We Stop Turteltaks! Jij ook?
Dan kunnen we samen het verschil maken!

Verschillende verenigingen vragen aan het Grondwettelijk Hof om de Turteltaks te vernietigen.
Waarom?

De Turteltaks is een van die “hervormingen” uit het onrechtvaardige, onwerkbare en ongrondwettelijke euro-soberheidsbeleid.
Waarom?

U KWAM TUSSEN ALS BURGER BIJ HET GRONDWETTELIJK HOF TER ONDERSTEUNING VAN DE KLACHT TEGEN DE TURTELTAKS,
OF U STUURDE NA DE ZITTING OF DE UITSPRAAK NOG EEN VERZOEK OM TUSSEN TE KOMEN, OF U BENT GEWOON BLIJ MET DE VERNIETIGING VAN DE TURTELTAKS…

DAN NODIGEN WIJ U VAN HARTE UIT OP EEN BIJEENKOMST VAN CONSTITUANTE WAAR MEESTER MERCKX TOELICHTING ZAL GEVEN. DAARNA BEKIJKEN OOK HOE HET NU VERDER MOET.

DEZE BIJEENKOMST GAAT DOOR OP: DONDERDAG 29 JUNI OM 19U
IN CAFE MARIE-THÉRÈSE, MARTELARENPLEIN 1, 3000 LEUVEN (VOOR HET STATION)

Bij arrest van 22/06/2017 besliste het Grondwettelijke Hof dat het Vlaamse Decreet van 18/12/2015 ( beter gekend onder de naam ‘Turteltaks’) dient te worden vernietigd. Van harte dank voor uw bijdrage. Een succes van het nieuwe grondrechtenactivisme. Het gehele arrest is te lezen op: http://www.const-court.be/ (verder klikken naar taal ‘Nederlands’, dan arresten en het arrest zelf aanklikken – arrest 83/2017 van 22/06/2017).

 

Welke argumentatie volgde het Grondwettelijk Hof om tot deze uitspraak te komen?

Zeer kort gezegd is het GwH (Grondwettelijk Hof) van mening dat er sprake is van ‘dubbele belasting’, hetgeen niet toegestaan is in de  bevoegdheidsverdelende regels van onze Federale Staat. Energieafname werd namelijk al op Federaal niveau belast.

 

Nadien heeft het Vlaamse Decreet van 18/12/2015 op Vlaamse niveau een extra taks geheven op energieverbruik (de Turteltaks). Twee belastingen op eenzelfde grondslag zijn, zijn niet rechtsgeldig en ongrondwettig, volgens het Hof (artikel 1 van de wet van 23 januari 1989 en artikel 170 van de Grondwet).

 

De Vlaamse regering had eerst geprobeerd om de energietaks te linken aan zogenaamde afnamepunten en niet op basis van energieverbruik aan te rekenen. Dit was echter eerder een soort dekmantel, want in de praktijk werd wel de energieafname als basis gebruikt voor de taks. Dit heeft het Hof nu ook vastgesteld en op het Decreet werd vernietigd.

 

Voor de jaren 2016 en 2017 werd er al Turteltaks aangerekend op de jaarlijkse eindafrekening van energie. Dit geld krijgen we niet terug om ‘rechtsonzekerheid en administratieve en juridische moeilijkheden die hiermee gepaard zouden gaan te vermijden’ (citaat uit het arrest). Voor de toekomst zal de taks niet meer bestaan en dus niet meer op de energiefacturen aangerekend worden.

 

Bescherming van onze grondrechten?

Het Hof geeft met dit arrest toch aan dat de rechten in de Grondwet en de bevoegdheidsverdelende regels tussen Federale Staat/Gewesten en Gemeenschappen de bovenhand moeten halen op ‘ad hoc’ wetgeving die hiermee in strijd is. Het pleidooi van de 176 tussenkomende partijen versterkte de argumenten van alle klagers. Het legde de band met het Europees begrotingspact. De regering heeft nu 6 maand tijd om en alternatief te zoeken. En wees gerust dat wij dat ook doen in een ware Turteltaksforce voor de zevende staatshervorming van de burger.

 

Andy Vermaut 0499/35.74.95 • Raf Verbeke 0497/23.07.60 • www.constituante.be

 

Door deze mail terug te sturen geeft u Meester Merckx de opdracht om bij het Grondwettelijk Hof in uw naam tussen te komen met een “Memorie van tussenkomst” ter ondersteuning van de klacht van de drie vakbonden tegen de indexsprong (rolnummers 6410, 6419 en 6426).

 

Deze tussenkomst brengt voor U geen enkele financiële kost mee.

U kan zich nog altijd aansluiten!

“Rechtzaak tegen Turteltaks”

Laat mijn stem horen!
  1. Ik wens me toe te voegen aan de procedure bij het Grondwettelijk Hof

* Verplichte velden.