Onze grondrechten zijn niet te koop: Stop de Turteltaks !

Sinds Europa het gemunt heeft op onze centen en onze rechten stappen meer en meer burgers en verenigingen naar het grondwettelijk hof. Vandaag lopen zaken tegen de indexsprong, de verhoging van de pensioenleeftijd, flexijobs, privatiseringen, de Turteltaks, enz. Deze regeringsmaatregelen leggen de lasten op de schouders van wie geen aandeel heeft in de stille financiële staatsgreep op ons geld en onze democratie.

Al deze maatregelen vallen onder de controle van de EU-commissie. Met het Europees soberheidsverdrag en op last van Merkel, werden de Europese begrotingsregels immers “vergrondwettelijkt”.

Dat betekent dat de EU-commissie over de inkomsten en uitgaven, over de schulden en over de regulering van markten en diensten van al onze overheden het laatste woord heeft. Boven parlementen en verkozen raden. Vanaf uw gemeente, over de provincie, regio, intercommunales, politiezones, OCMW’s, tot de sociale zekerheid en de federale overheden toe.

Elke burger kan zich als tussenkomende partij aandienen met eigen belang en argumenten vanaf de publicatie van de klacht in het Belgisch Staatsblad. Alle burgers hebben daarvoor 30 dagen de tijd.