Allemaal Grieken…

We zijn allemaal Grieken geworden. Net als in Griekenland zal er op last van niet verkozen instellingen maar één beleid gevoerd worden, welke partij er ook aan de macht komt. Een beleid dat sinds de euro-crisis bewezen heeft onrechtvaardig te zijn, onwerkbaar en… ongrondwettelijk.

Maar het grondwettelijk hof heeft in een partijpolitiek gestuurd arrest de klacht van 50 klagers (vakbonden, verenigingen, burgers) tegen het Europees soberheidsverdrag onontvankelijk verklaard ! Daarmee is het schandelijk signaal gegeven dat over Europa geen juridisch debat mogelijk is. Alleen wanneer regeringen er belang bij hebben is een klacht van burgers ontvankelijk. Daarmee wordt de democratie zelf onontvankelijk verklaard.

Constituante, een drijvende kracht achter die klacht, laat het daar niet bij. Wij blijven opkomen voor onze grondrechten. Grondrechten zijn niet te koop ! Niet voor een euro. Niet voor dé euro.

Constituante steunt daarom klachten van verschillende vakbonden, verenigingen en politieke organisaties tegen de onrechtvaardige gevolgen van het Europees soberheidsverdrag: de klachten tegen de indexsprong, tegen de verhoging van de pensioenleeftijd, tegen de privatiseringen, tegen de flexijobs en tegen de Turteltaks enz.

Constituante roept burgers op zich ook tussenkomende partij te stellen in deze klachten. 800 burgers deden dat al in de klacht van de drie vakbonden tegen de indexsprong (www.weloveindex.be) .

Door zich ook tussenkomende partij te stellen komt U op voor onze grondrechten. U geeft een signaal dat een grondwet geen vodje papier is dat “à la tête du client” kan gebruikt worden. In het belang van de “haute finance”. En in het belang van niet verkozen instellingen als de EU-commissie die enkel aan “ de financiële markten” verantwoording verschuldigd is en niet aan het volk.

Vervoeg daarom Constituante, de nieuwe grondrechtenbeweging.

Meldt U aan met ons formulier. Via Mr. Merckx meldt U zich als tussenkomende partij in de klachten tegen de Turteltaks
(www.westopturteltaks.be)

Elke burger kan zich als tussenkomende partij aandienen met eigen belang en argumenten vanaf de publicatie van de klacht in het Belgisch Staatsblad. Alle burgers hebben daarvoor 30 dagen de tijd.